Gästabudet arrangeras 25-27 Augusti 2017

  • 00 DAGAR
  • 00 H
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

gästabud2017


 

Välkommen till Söderköpings gästabud 25 – 27 augusti 2017!

Nu planerar vi för fullt inför nästa gästabud. Välkommen in i medeltidens magiska värld – och ta med alla du känner! Vi ses 2017!


 

Till Bildgalleriet

Länk till Stadskärnan

 


DET HÄR ÄR SÖDERKÖPINGS GÄSTABUD!

Söderköpings Gästabud skapades 2006 på initiativ av Stadskärnan i Söderköping i samarbete med Korps och Svenska kyrkan/Gröna draken. Idag är Söderköpings Gästabud en ekonomisk förening med Söderköpings kommun, Svenska kyrkan och Stadskärnan i styrelsen, och den genomförs till största delen med ideella krafter.

Syftet är att skapa ett årligt återkommande historiskt arrangemang i Söderköping med fokus på vikinga- och medeltid genom att erbjuda upplevelser och aktiviteter med hög kvalitet för en bred målgrupp. Invånare och besökare ska uppleva arrangemanget spännande och roligt samt få ökad kunskap och intresse för de tidsepoker som historiskt präglat vår region och som gör så än idag.

Första årets Gästabud var tanken att arrangera en marknad med gyckleri och prova-på-aktiviteter. Den utökades under planeringsfasen med nya idéer som guidningar, föreläsningar, matgille, tornerspel och mycket mer för att till slut bli ett större arrangemang för en bred publik.

Efter avslutat arrangemang konstaterades att Gästabudet hade fallit mycket väl ut. Utvärderingen byggde på den återkoppling som kom från medverkande, publik och artister. Det resulterade i beslut om att utveckla och genomföra ett Söderköpings Gästabud även 2007.

Resten är Historia!

Mer om Gästabudet!


Vill ni Vara med och stötta oss på SÖDERKÖPINGS GÄSTABUD?

Det är klart Ni vill!

Klicka på Bildlänken här nedanför för mer information för våra samarbetspartners Söderköpings Gästabud!