+
<>

Projektledare

Korp Wallman, 0121-142 54 (knappval 3)
info@gastabud.se


 

Sociala medier

Admin för

Hemsida och Facebook-sida

Martin Wallberg
martin.wallberg@telia.com

Instagram och Facebook: Hanna Nilsson


 

Foto

Martin Wallberg
martin.wallberg@telia.com


 

Gruppansvariga

Eldgruppen: Ulf Kihlström
ulf.kihlstrom@gmail.com

Marknaden: Robert Wallman
robert@korps.se

Städ: Nina Andersson
nina.k.andersson85@gmail.com

Program: Kicki Tosthed
kicki@pagruppen.se

Nomemus: Lars Jonsson
info@nomemus.se


Styrelse

Söderköpings Gästabud ekonomisk förening

Ordförande: Malin Amér
malin.amer@soderkoping.se

Vice ordförande: Christin Tosthed
kicki@pagruppen.se

Ledamot: Carl-Gustav Pettersson
cg@oiko.se

Ledamot: Yvonne Bäckstedt
yvonne.backstedt@telia.com

Sekreterare: Christer Jonasson-Pihl, Svenska kyrkan, Enter EQ
christer.jonasson-pihl@svenskakyrkan.se

Ersättare: Kajsa Nilsson
kajsa.nilsson@svea.org

Ersättare: Monica Stangel Löfvall
monica.stangel.lofvall@soderkoping.se

Kassör utanför styrelsen: Elisabeth Westeson
elisabeth.westeson@gmail.com

Nomemus
info@nomemus.se

Adjungerande: Korp Wallman, Korps
korp@korps.se

Valberedning: Christina Nilsson
christina.nilsson@soderkoping.se