Gästabudet arrangeras 25-27 Augusti 2017

  • 00 DAGAR
  • 00 H
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

gästabud2017

BÅGSKYTTE 2016

Redan 1394 översvämmades Söderköping av bågskyttar sommartid. Första året var det mest stockholmare, s k Vitaliebröder, men de senaste åren kommer de från alla möjliga håll; Nederländerna,
Danmark, Island, Åland, Gotland och andra mer eller mindre okända svenska provinser. De slår läger i Brunnsparken (välkomna på besök!) och kämpar hela helgen i olika sällsamma
tävlingar. Även andra typer av artillerister tillåts delta; spjutkastare,
armborstskyttar m m.

Vill du/ni delta? Ta på medeltida kläder, plocka fram ett artellerivapen i naturmaterial och anmäl dig/er på plats. För mer information om tävlingar, regler och tider:
www.facebook.com/groups/yngvetrott/

Fredag kl 10 till sen kväll
Lördag kl 10 till sen kväll
Söndag kl 11-16

 

Historia

Under medeltiden användes pilbågar såväl i krig som i fred. I krig som vapen för anfall och försvar, och i fredstid för att jaga. Krig och slag utkämpades med riddare, väpnare, fotfolk och bågskyttar på båda sidor. Då riddarna i fredstid anordnade tävlingar i form av tornerspel så passade även bågskyttarna på att tävla mot varandra. Så sker även under Söderköpings Gästabud.

I det medeltida Söderköping fanns ett försvar bestående av en ledung på 20 man, alla utrustade med järnhatt, spjut, sköld och svärd, harnesk eller pansar och båge med tre tolfter pilar. Tyvärr räckte försvaret inte särskilt långt när Vitaliebröderna plundrade staden på midsommardagen 1394! Hären som anföll bestod av 4 riddare, en väpnare och över 1200 bågskyttar. Senare samma år intogs även Visby, och där skapade Vitaliebröderna en bas för sin fortsatta verksamhet i Östersjön. I det medeltida Söderköping fanns ett försvar bestående.

Efter plundringen av Söderköping tog borgmästaren beslut om att ledungen skulle vara bättre förberedd inför framtida attacker mot staden. Ledungens anförare Yngve fick i uppgift att träna alla vapenföra söderköpingsbor i konsten att skjuta pilbåge. Den uppgiften tog han på största allvar! Följande högsommar avverkades en mängd idegranar och bågar började byggas, och redan på hösten 1394 anordnades den första tävlingen för att utröna vem som var skickligast i att hantera pil och båge. Yngve vann som väntat! Alltsedan dess har vi i Söderköping haft en årlig bågskyttetävling i Ramunderbergets skugga. Smattrande fanor, målade sköldar och ärrade krigare möter gästabudets besökare som erbjuds att bevista årets tävlingar. Deltagare anländer från när och fjärran!