+
<>

TRiX!


Gycklargruppen TriX kommer i år med den hetaste showen på Gästabudet!

Årets föreställning heter IGNIS!

IGNIS

”Den gnista som pyr
går lätt överstyr”

IGNIS är en skapelseberättelse, en form av begynnelse.

En glöd flammar upp till ett eldäventyr

IGNIS är en resa genom eldens och människornas historia.

Vi bjuder dig med i en brinnande dans.

IGNIS är ett relationsdrama, människa möter eld och tycke uppstår, glödhet passion som inte går att stoppa.

Där lågorna lockar dig ur vett och sans.

IGNIS är en metafor för livet, världen och allt däremellan.

Där IGNIS drar fram och allt sätter fyr.


IGNIS är en del i Gycklargruppen TRiX 20-årsjubileum, en medryckande eldcirkus om människan och elden.


IGNIS rekommenderas från 6 år eftersom höga ljud, rök och pyrotekniska effekter förekommer.

Lämna därför också skotträdda hundar hemma.


 Pris 130 kr.

Här kan du förboka dina biljetter!