+
<>

 

Tynza


Trynza från Polen spelar medeltida musik från östra och norra Europa

”The most beautiful melodies inscribe on margins of medeival manuscripts”