Gästabudet arrangeras 25-27 Augusti 2017

  • 00 DAGAR
  • 00 H
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

gästabud2017

Festival för Nordisk Medeltida Musik – NoMeMus 2016

NoMeMus genomförs i år för nionde gången, som alltid i samarbete med Söderköpings Gästabud.
NoMeMus arbetar för att erbjuda medeltida musik med hög kvalitet till en bred publik. Viktigt för festivalen är att lyfta fram professionella artister från olika delar av Norden och stödja ett internationellt samarbete.

Årets festival i Söderköping äger rum 25 – 27 augusti, med konserter på kvällstid i stadens båda kyrkor. Det blir ett varierat program som visar upp den stora spännvidden inom den medeltida musiken. Från exotiska toner med instrument och röster från södra Europa till svalare, kyrkliga klanger med både enstämmig gregoriansk sång och flerstämmiga spännande harmonier.
Av årets tre konserter är först ut den svensk-estniska trion Scala Jacobi. Under ledning av Veikko Kiiver. Med röster och instrument bjuder de på ett blandat musikprogram med inriktning på helgonlegender och folkliga kristna hymner .

Mer sydländska toner blir det med den norska ensemblen Al Andaluz. Gruppen utgår från musiktraditioner i det medeltida Spanien, med pilgrimssånger, judiska sånger och andra orientaliska traditioner som påverkat den europeiska musiken och poesin.

Konsertserien avslutas på lördagkvällen med Ensemble Gemma som kommer att framföra musik från Torstunamissalet; En vacker handskrift med liturgisk sång från Paris, som mot medeltidens slut kom till sockenkyrkan i uppländska Torstuna.
Karin Strinnholm Lagergren kommer tidigare samma dag att föreläsa och berätta historien bakom detta unika manuskript.
Entré till konserter kostar 60 kr och säljs vid ingången till konserten. Men kan även köpas i förväg i Gästabudets informationstält och via hemsidorna.

För mer information se: www.nomemus.se

Ansvarig är Lars Jonsson – konstnärlig ledare och producent

Al Andaluz hemsida