+
<>

Eldskådespel ”Heimdalls yxa”hästar, eld och pyroteknik.

Fredag kl 20
Entré 150 kr som gäller för både eldskådespel och konsert med Stormfrun.

Fort Unicorn levererar ett eldskådespel ni aldrig sett.
Vikingar mot asagudar och väsen i en spännande kamp
om Heimdalls yxa. En kamp mellan gott och ont med
djärva dueller till häst, flammande lågor, explosioner
och spektakulära gnistregn.