+
<>


Föredrag


Lär dig mer!

Som vanligt erbjuder Gästabudet intressanta föredrag och guidningar. Årets guidningar är t ex fackelvandring, musikvandring och kyrkguidning.  Titta i programdelen vad som passar dig!


Föredrag

Lördag kl 13 S:t Laurentii församlingshem. Fri entré.

Så lade riddarna grunden för det moderna samhället – Per Frankelius

Följ med på en historisk resa som börjar i Indien omkring år 800 och slutar i Söderköping några hundra år senare. Vi följer stigbygelns spridning till Frankrike och visar vilka konsekvenser den fick för samhällets utveckling. Det kommer framgå att riddarväsendet spelade stor roll. Vi funderar också kring vårt egna närområde som ju inkluderar Stegeborg, försvarsvallen Götavirke, lagtexten på oklundastenen mm. Vilka mönster kan vi urskilja? Vilka hemligheter döljer våra fornminnen? Var det kanske så att Östergötland eller rentav Söderköpingsområdet var ett fundament till det som kom att bli nationalstaten Sverige? Låt oss kombinera historiska fakta med lite vilda hypoteser och en portion fantasi.

Per Frankelius är docent vid Linköpings universitet. Han har skrivit flera böcker och artiklar med historiskt tema. Idag forskar han om innovationer i lantbruket.

Lördag kl 14.30 S:t Laurentii församlinghem. Entré 60 kr

De första trubadurerna – Lars Jonsson, se vidare på sidan om NoMeMus.