+
<>

Projektledare

Korp Wallman, 0121-142 54 (knappval 3)
info@gastabud.se


 

Sociala medier

Admin för

Hemsida och Facebook-sida

Martin Wallberg
martin.wallberg@telia.com

Instagram och Facebook: Hanna Nilsson


 

Foto

Martin Wallberg
martin.wallberg@telia.com


 

Gruppansvariga

Eldgruppen: Ulf Kihlström
ulf.kihlstrom@gmail.com

Marknaden: Robert Wallman
robert@korps.se

Städ: Nina Andersson
nina.k.andersson85@gmail.com

Program: Korp Wallman, Robert Wallman

Nomemus: Lars Jonsson
info@nomemus.se


Styrelse

Söderköpings Gästabud ekonomisk förening

Ordförande: Robert Wallman

robert@korps.se

Vice ordförande: Monica Stangel Löfvall

monica.stangel.lofvall@soderkoping.se

Ledamot: Carl-Gustav Pettersson
cg@oiko.se

Ledamot: Yvonne Bäckstedt
yvonne.backstedt@telia.com

Ledamot: Eva Katarina Agestam

evakatarina.agestam@svenskakyrkan.se

Ersättare: Kajsa Nilsson
kajsa.nilsson@svea.org

Ersättare: Johanna Larsson
johanna.larsson@soderkoping.se

Kassör utanför styrelsen: Korp Wallman

info@gastabud.se

Nomemus
info@nomemus.se

Adjungerande: Korp Wallman, Korps
korp@korps.se

Valberedning: Kicki Tosthed

kicki@pagruppen.se