+
<>

 HyckelHyckel
Man kan aldrig vara säker på vad som händer när Hyckel
gycklar. Inte ens Hyckel själva vet med säkerhet vad som
kommer att ske. Blir det musik, sång eller gycklerier,
eller kanske en blandning? Vilka är då Hyckel, jo de är en
neo-dadaistisk medeltida grupp med feministisk agenda
och semi-agro expressionistisk realism. Från och med i
år kommer Hyckel även med varningstext, så tänk på att
improvisation allvarligt kan skada din värdighet