+
<>

Konsert med Stormfrun

Fredag kl 21.30
Entré för både eldspel och konsert 150 kr,
bara Stormfrun 100 kr.
Stormfrun är ett musikband som levandegör
1600- och 1700-talshistoria ur en piratbesättnings
synvinkel. Texterna handlar om havet, frihetskamp,
fest och dryckenskap.